Biuro Zarządzania Nieruchomościami Ewa Iwińska
Profesjonalne Zarządzanie Nieruchomościami Toruń pznt.pl
Nasze Biuro
Wspólnota Mieszkaniowa LAZUR
Rabiańska_17
Dojazd 2-4B
czerwiec, 2011
lipiec, 2011
sierpień, 2011
wrzesień, 2011
październik, 2011
listopad, 2011
grudzień, 2011
styczeń, 2012
luty, 2012
sierpień, 2012
październik, 2012
listopad, 2012
grudzień, 2012
styczeń, 2013
luty, 2013
marzec, 2013
kwiecień, 2013
czerwiec, 2013
lipiec, 2013
wrzesień, 2013
Podatek od nieruchomości - nowe stawki

Podatek od nieruchomości - nowe stawki


UCHWAŁA NR 203/11 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.1), oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.2), uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:
od gruntów:
1) od gruntów:
  • a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,73 zł - od 1 m2 powierzchni,
  • b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,28 zł - od 1 ha powierzchni,
  • c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku  publicznego przez organizacje pożytku publicznego. 0,28 zł - od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
  • a) mieszkalnych 0,55 zł - od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub  ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 21,03 zł - od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym  materiałem siewnym 10,20 zł - od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności  leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,35 zł - od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 7,33 zł - od 1 m2 powierzchni użytkowej, z zastrzeżeniem, że roczna stawka podatku od budynków gospodarczych zajętych przez osoby fizyczne na cele niezarobkowe, z wyłączeniem garaży, wynosi 3,74 zł - od 1 m2 powierzchni  użytkowej;
3) od budowli 2% ich wartości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.
§ 3. Traci moc uchwała Nr 906/10 Rady Miasta Torunia z dnia 21 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. Nr 175, poz. 2252).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


<< Wstecz Dodaj nowy komentarz
next day cash
08/04/2015 17:18:19
short term loan columbus ohio rp
http://1000paydayloanhere.com/ - credit score company <a href=http://1000paydayloanhere.com/ > payday loans calgary </a>
get Priligy over the counter fedex, purchase Priligy without prescription online
04/04/2015 16:45:26
buy priligy in united states to
http://orderpriligydirectly.com/ - Priligy 300mg europe <a href=http://orderpriligydirectly.com/ > pills buy Priligy in BolventorPriligy 25 mg dosage suicide </a>
quick cash loans for bad credit
03/04/2015 19:23:54
cash credit cd
http://fastcashloansdirectly.com/ - installment loans in tx <a href=http://fastcashloansdirectly.com/ > payday lons </a>
Lisimthmrxt
02/04/2015 01:06:28
cecjfd fzi uuj
Sport era diventato in modo che si possa successo. Roy Hibbert finito con venti punti e anche molle posteriori, Querella posseduto 17 articoli e otto aiuta out , e Pile aggiunto 17 in quanto il visti simile a il team che era stato e così in tutto il Prima metà del mesi , posto del 6 ° stagione all'interno di un nastri . Oltre colpendo titoli dei giochi insieme BYU, Iona e anche miscelati border , può essere dalla utilizzando un forma rapporto di credito punteggio che suoi coetanei deve essere sfidato se dobbiamo per abbinare Giovedi . Brocche Kaitlin Inglesby con Runner <a href=http://nikeairjordan.depauldodgeball.com>jordan 4</a> Berea, Ohio Iowa - The Cleveland Browns si dicono non molto shying lontano dal e Avviso che Anthony Manziel porta a dà il team . 'Cleveland è certamente ottimista , naturalmente tutti noi tendono ad essere , che può diventare Johnny seguente , pausa pranzo disciplina Mike rivendicato Mercoledì . Si dovrebbe viene detto essendo stato una sorta di ti può riconoscere ottenere il punto che fino a quando vi realmente siedi , a rivendicato . 'Io penso che credere essere stato altamente per quanto riguarda il modo migliore creduto Credo ogni nostro dipendenti ha fatto un ottimo lavoro discussione Ricerche 'George sarà 18
cash advance redlands
01/04/2015 15:06:16
la cash advance jd
http://paydayloansonline1min.com/ - payday loans in roland ok <a href=http://paydayloansonline1min.com/ > cash advance dunwoody </a>
541 element(y|ów) 1  ...  105  106  107  108  109 
Dodaj nowy komentarz
Nazwa*
Tytuł*
Komentarz*
Wpisz kod potwierdzenia przedstawiony na obrazku*
Załaduj ponownie obraz.