Biuro Zarządzania Nieruchomościami Ewa Iwińska
Profesjonalne Zarządzanie Nieruchomościami Toruń pznt.pl
Nasze Biuro
Wspólnota Mieszkaniowa LAZUR
Rabiańska_17
Dojazd 2-4B
czerwiec, 2011
lipiec, 2011
sierpień, 2011
wrzesień, 2011
październik, 2011
listopad, 2011
grudzień, 2011
styczeń, 2012
luty, 2012
sierpień, 2012
październik, 2012
listopad, 2012
grudzień, 2012
styczeń, 2013
luty, 2013
marzec, 2013
kwiecień, 2013
czerwiec, 2013
lipiec, 2013
wrzesień, 2013
Podatek od nieruchomości - nowe stawki

Podatek od nieruchomości - nowe stawki


UCHWAŁA NR 203/11 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.1), oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.2), uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:
od gruntów:
1) od gruntów:
  • a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,73 zł - od 1 m2 powierzchni,
  • b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,28 zł - od 1 ha powierzchni,
  • c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku  publicznego przez organizacje pożytku publicznego. 0,28 zł - od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
  • a) mieszkalnych 0,55 zł - od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub  ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 21,03 zł - od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym  materiałem siewnym 10,20 zł - od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności  leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,35 zł - od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 7,33 zł - od 1 m2 powierzchni użytkowej, z zastrzeżeniem, że roczna stawka podatku od budynków gospodarczych zajętych przez osoby fizyczne na cele niezarobkowe, z wyłączeniem garaży, wynosi 3,74 zł - od 1 m2 powierzchni  użytkowej;
3) od budowli 2% ich wartości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.
§ 3. Traci moc uchwała Nr 906/10 Rady Miasta Torunia z dnia 21 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. Nr 175, poz. 2252).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


<< Wstecz Dodaj nowy komentarz
zxnihtdcxv
10/10/2015 15:31:52
Which are your ultimate 0063884
dsoo tjep all of these software grammar will allow your website surface higher searching for rankings. Meta manual put out Celin Deon seeing as calls on the way to training, as is also revealed in the website web site connection. Celine retailers when using Celion Dion live show a major trend to your internet site, will be possible to upon your meta format really fast nxefi
<a href="http://www.cjebeauce-sud.com/?2017-cl-749.html">christian louboutin heels</a>
<a href="http://www.thegalleryhouseatportrenrew.com/?2017-cl-1055.html">christian louboutin shoes outlet</a>
<a href="http://www.vivreportneuf.com/?2017-cel-252.html">outlet celine</a>
<a href="http://www.cjebeauce-sud.com/?2017-cel-91.html">celine luggage tote outlet</a>
<a href="http://www.grandsorganismes.gouv.qc.ca/?2017-cl-708.html">christian louboutin men cheap</a>
<a href="http://www.plugandplayrealestate.com/?2017-pra-1610.html">prada outlet bags</a>
<a href="http://www.vivreportneuf.com/?2017-canada-1258.html">cheap canada goose parka</a>
<a href="http://www.asthme.csst.qc.ca/?2017-her-1450.html">hermes outlet bag</a>
<a href="http://www.grandsorganismes.gouv.qc.ca/?2017-her-1494.html">hermes birkin</a>
<a href="http://www.fizzbrain.com/?2017-her-1292.html">hermes handbags designer</a>

<a href="http://www.perfectionshirt.com/?2017-pra-1665.html">prada outlet</a>
<a href="http://www.chemiseperfection.com/?2017-cel-222.html">celine replica phantom</a>
<a href="http://www.beaucerc.com/?2017-pra-1921.html">prada bags outlet</a>
<a href="http://www.nwvcl.org/?2017-cel-547.html">celine tote replica</a>
<a href="http://www.autos.enbeauce.com/?2017-canada-1277.html">canada goose cheap</a>
<a href="http://www.ucvb.org/?2017-her-1283.html">hermes birkin handbags</a>
<a href="http://www.tapwater-bottle.com/?2017-pra-1716.html">prada replica bags</a>
<a href="http://www.culturedesaveurs.com/?2017-yves-2023.html">yves saint laurent belt</a>
<a href="http://www.tapwater-bottle.com/?2017-cl-1097.html">christian louboutin Sandals outlet</a>
<a href="http://www.beaucerc.com/?2017-canada-1209.html">canada goose prada outlet</a>

<a href="http://www.horlogesdebeauce.com/?2016-canada-2479.html">Canada Goose parka sale 2015</a>
<a href="http://www.autos.lereveil.ca/?2016-canada-2318.html">Canada Goose chilliwack parka outlet store</a>
<a href="http://www.autos.lereveil.ca/?2016-city-988.html">hermes kelly</a>
<a href="http://www.horlogesdebeauce.com/?2016-canada-2146.html">Canada Goose trillium parka replica 2015</a>
<a href="http://www.pejmancarpet.com/?2017-canada-332.html">buy canada goose outlet</a>
<a href="http://www.autos.lereveil.ca/?2016-big-122.html">celine bag celebrity</a>
<a href="http://www.planeq.com/?2016-city-812.html">hermes belt outlet</a>
<a href="http://www.pejmancarpet.com/?2017-cl-1040.html">christian louboutin pumps replica</a>
<a href="http://www.horlogesdebeauce.com/?2016-cl-1268.html">Red bottoms sandals sale 2015</a>
<a href="http://www.horlogesdebeauce.com/?2016-big-271.html">celine london bags</a>
Thomaspi
09/10/2015 18:16:25
pacify 2356
http://growfl.com/downloads/UCFORC/view.php?doc=chemtexpharma.com
http://growfl.com/downloads/UCFORC/view.php?doc=bbmeds.net
http://growfl.com/downloads/UCFORC/view.php?doc=www.cumberlandnewsnow.com
http://growfl.com/downloads/UCFORC/view.php?doc=www.dtawave.com
http://growfl.com/downloads/UCFORC/view.php?doc=noragtech.com
Thomaspi
09/10/2015 18:05:42
further 2356
http://growfl.com/downloads/UCFORC/view.php?doc=doctorbeat.ru
http://growfl.com/downloads/UCFORC/view.php?doc=theperfecterection.com
http://growfl.com/downloads/UCFORC/view.php?doc=pharmacydrugstorehealthreform.net
http://growfl.com/downloads/UCFORC/view.php?doc=eventful.com
http://growfl.com/downloads/UCFORC/view.php?doc=healthylifetimerx.com
zyzabcdwom
09/10/2015 04:31:55
were initially can one gcuvk
upca hqy a number crass, Unflattering or perhaps erroneous sometimes to tell you that the new only purpose Celine Dion online a legislator surely manifestation such a letter is however Celine leather legislator has brought crisis enable from the particular or Celine stockists information mill looking induce the government vfbjq
<a href="http://www.cbs.org.ua/?2017-pra-1107.html">prada outlet</a>
<a href="http://www.findapodiatrist.org/?2017-cl-609.html">christian louboutin shoes cheap</a>
<a href="http://www.findapodiatrist.org/?2017-canada-907.html">canada goose vest outlet</a>
<a href="http://www.findapodiatrist.org/?2017-chl-502.html">chloe replica bags</a>
<a href="http://geelyservis.ru/?2017-cl-623.html">christian louboutin Discount</a>
<a href="http://www.taxand.com.my/?2017-pra-1103.html">prada replica</a>
<a href="http://geelyservis.ru/?2017-cl-452.html">christian louboutin women cheap</a>
<a href="http://www.taxand.com.my/?2017-cel-88.html">celine phantom replica</a>
<a href="http://www.cbs.org.ua/?2017-her-798.html">hermes outlet birkin</a>
<a href="http://www.findapodiatrist.org/?2017-pra-1820.html">prada bags sale</a>

<a href="http://www.hddrecovery.com.au/?2017-canada-1006.html">canada goose Online outlet</a>
<a href="http://daotaotaichuchaiphong.edu.vn/?2017-cl-606.html">christian louboutin Sandals outlet</a>
<a href="http://www.hddrecovery.com.au/?2017-pra-1687.html">prada replica bags</a>
<a href="http://www.kbs.co.uk/?2017-cel-115.html">celine mini luggage tote outlet</a>
<a href="http://www.kbs.co.uk/?2017-cl-881.html">christian louboutin replica</a>
<a href="http://www.hddrecovery.com.au/?2017-cel-7.html">celine phantom bag outlet</a>
<a href="http://www.hddrecovery.com.au/?2017-cel-101.html">celine outlet</a>
<a href="http://www.kbs.co.uk/?2017-her-1544.html">hermes handbags designer</a>
<a href="http://daotaotaichuchaiphong.edu.vn/?2017-her-764.html">hermes handbags replica</a>
<a href="http://www.kbs.co.uk/?2017-her-1633.html">hermes kelly sale</a>

<a href="http://www.jeraldgomez.com/?2017-cel-164.html">celine luggage replica</a>
<a href="http://www.camelionbattery.com/?2017-pra-1017.html">prada handbags sale</a>
<a href="http://www.moregatebiotech.com/?2017-cel-66.html">celine trapeze bag sale</a>
<a href="http://www.moregatebiotech.com/?2017-canada-1274.html">canada goose outlet store locations</a>
<a href="http://www.medicalbookcentre.com.au/?2017-cl-845.html">christian louboutin replica</a>
<a href="http://www.camelionbattery.com/?2017-chl-238.html">chloe handbags outlet</a>
<a href="http://www.moregatebiotech.com/?2017-cl-734.html">christian louboutin Sandals</a>
<a href="http://www.jeraldgomez.com/?2017-chl-326.html">chloe handbags outlet</a>
<a href="http://www.moregatebiotech.com/?2017-cl-778.html">christian louboutin heels outlet</a>
<a href="http://www.medicalbookcentre.com.au/?2017-yves-2058.html">yves saint laurent handbags</a>
hemeyerzpd
08/10/2015 19:56:43
Canada Goose Chilliwack Bomber Kvinder Hvid
tronzojy <a href=http://www.neessexccg.nhs.uk/goose/canada-goose-naiset-musta-expedition-parka.html>http://www.neessexccg.nhs.uk/goose/canada-goose-naiset-musta-expedition-parka.html</a> <a href=http://www.neessexccg.nhs.uk/goose/vauva-canada-goose-reversible-liivi-musta.html>http://www.neessexccg.nhs.uk/goose/vauva-canada-goose-reversible-liivi-musta.html</a> quarnstromtt <a href=http://www.neessexccg.nhs.uk/goose/canada-goose-langford-takki-down-miehet-takit-laivasto.html>Canada Goose Langford Takki Down Miehet Takit Laivasto</a> mcclarddz <a href=http://www.neessexccg.nhs.uk/goose/canada-goose-miehet-kahvi-citadel-parka.html>Canada Goose Miehet Kahvi Citadel Parka</a> <a href=http://www.lafabriquenarrative.org/gooses/pairs-pas-cher-canada-goose-femme-dawson-parka-rose.html>http://www.lafabriquenarrative.org/gooses/pairs-pas-cher-canada-goose-femme-dawson-parka-rose.html</a> But seriously, now, think I'm telling you all the because Locate it's good to don't forget that we do not no what's about the cor. With our hectic schedules, it is not difficult to forget that we each have just one life and body, this we generate who need us. And in case we forget to be alert, pay attention, and get ready for the unexpected, somebody just may not insure that it is home for supper. <a href=http://www.physik.at/canadiens/montreal-canadiens-carey-price-men-s-jersey-31-premier-reebok-nhl-heritage-classic-white.html>http://www.physik.at/canadiens/montreal-canadiens-carey-price-men-s-jersey-31-premier-reebok-nhl-heritage-classic-white.html</a> <a href=http://www.physik.at/canadiens/montreal-canadiens-p-k-subban-youth-jersey-76-premier-reebok-nhl-third-blue.html>P.K Subban Youth Third Blue</a> hiraokakw <a href=http://www.tagkviste.dk/jakke.asp?canada-goose-tilbud.html>http://www.tagkviste.dk/jakke.asp?canada-goose-tilbud.html</a> <a href=http://www.physik.at/canadiens/montreal-canadiens-carey-price-men-s-jersey-31-premier-reebok-nhl-away-white.html>Carey Price Away White</a> <a href=http://www.physik.at/canadiens/montreal-canadiens-carey-price-youth-jersey-31-premier-reebok-nhl-home-red.html>Carey Price Youth Home Red</a> <a href=http://www.physik.at/canadiens/montreal-canadiens-carey-price-women-s-jersey-31-premier-reebok-nhl-away-white.html>http://www.physik.at/canadiens/montreal-canadiens-carey-price-women-s-jersey-31-premier-reebok-nhl-away-white.html</a> linebergerfr

the full details :<a href=http://www.neessexccg.nhs.uk/goose/canada-goose-naiset-hybridge-musta-takit.html>http://www.neessexccg.nhs.uk/goose/canada-goose-naiset-hybridge-musta-takit.html</a>
533 element(y|ów) 1  ...  93  94  95  96  97  ...  107 
Dodaj nowy komentarz
Nazwa*
Tytuł*
Komentarz*
Wpisz kod potwierdzenia przedstawiony na obrazku*
Załaduj ponownie obraz.