Biuro Zarządzania Nieruchomościami Ewa Iwińska
Profesjonalne Zarządzanie Nieruchomościami Toruń pznt.pl
Nasze Biuro
Wspólnota Mieszkaniowa LAZUR
Rabiańska_17
Dojazd 2-4B
czerwiec, 2011
lipiec, 2011
sierpień, 2011
wrzesień, 2011
październik, 2011
listopad, 2011
grudzień, 2011
styczeń, 2012
luty, 2012
sierpień, 2012
październik, 2012
listopad, 2012
grudzień, 2012
styczeń, 2013
luty, 2013
marzec, 2013
kwiecień, 2013
czerwiec, 2013
lipiec, 2013
wrzesień, 2013
Nowe stawki - woda i ścieki

Woda i ścieki - nowe stawki

Toruńscy radni ustalili podczas sesji, 21 lutego 2013 roku, nowe taryfy opłat za wodę i ścieki. Stawki będą obowiązywać od 1 kwietnia 2013 r.

Konieczność ich wprowadzenia Toruńskie Wodociągi uzasadniają wzrostem kosztów będących efektem zrealizowanych i kontynuowanych inwestycji. Mimo to ceny wody w Toruniu, w stosunku do miast podobnej wielkości, należą do najniższych w kraju.

- Do tej pory łączna stawka za wodę i ścieki wynosił 7,59 zł. Nastąpi wzrost stawki o 6,5 proc, czyli daje to kwotę 8,08 zł – wyjaśnia Skarbnik Miasta Magdalena Flisykowska-Kacprowicz. – Najważniejszą przyczyną tych zmian są nowe inwestycje i ich amortyzacja, np. eksploatacja stacji mechanicznego osuszania odpadów powoduje wzrost kosztów o 1 mln zł, wynika to z wyższych kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu. Mimo wzrostu stawek, ceny wody w Toruniu, w stosunku do aglomeracji o podobnych wielkościach, od lat należą do najniższych w kraju – dodała.

Nowe kwoty naliczono za 1 metr sześcienny dostarczanej wody i 1 metr sześcienny odprowadzonych ścieków, a także stawkę opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza lub urządzenia pomiarowego. Cena za dostarczoną wodę jest niejednolita, przewiduje się wyższą cenę wody zużywanej na cele przemysłowe. Zróżnicowanie wysokości cen za 1 m3 wody wynika z dokonania alokacji różnych dla poszczególnych grup odbiorców kosztów opłat za korzystanie ze środowiska. Ceny i stawki brutto zawierają ośmioprocentowy podatek od towarów i usług (VAT). W taryfie dotyczącej zaopatrzenia w wodę wprowadzono cztery grupy odbiorców usług:

  • Gospodarstwa domowe i pozaprzemysłowi odbiorcy wody
  • Pozaprzemysłowi odbiorcy wody rozliczani na podstawie norm zużycia
  • Przemysłowi odbiorcy wody
  • Przemysłowi odbiorcy wody rozliczani na podstawie norm zużycia

Natomiast w taryfie dotyczącej odbioru ścieków wprowadzono dwie grupy odbiorców usług:

  • Gospodarstwa domowe i inni odbiorcy usług
  • Odbiorcy usług rozliczani na podstawie pomiaru

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, prezydent Torunia sprawdził, czy taryfy i plan zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy i zweryfikował planowane koszty związane ze świadczeniem usług pod względem celowości ich ponoszenia.

Od 1 kwietnia 2013 roku stawki wyniosą:

  • odczyt wodomierza lub urządzenia pomiarowego: 5,13 zł (było 4,97  zł)
  • dostawa 1 metra sześc. dla gospodarstw domowych:  3,61 zł (było 3,33 zł)
  • dostawa 1 metra sześc. dla przemysłu: 3,81 zł (było 3,51 zł)
  • odprowadzenie 1 metra sześc. ścieków z gospodarstw domowych: 4,47 zł (było 4,26 zł)
<< Wstecz Dodaj nowy komentarz
0 element(y|ów)
Dodaj nowy komentarz
Nazwa*
Tytuł*
Komentarz*
Wpisz kod potwierdzenia przedstawiony na obrazku*
Załaduj ponownie obraz.