Biuro Zarządzania Nieruchomościami Ewa Iwińska
Profesjonalne Zarządzanie Nieruchomościami Toruń pznt.pl
Nasze Biuro
Wspólnota Mieszkaniowa LAZUR
Rabiańska_17
Dojazd 2-4B
czerwiec, 2011
lipiec, 2011
sierpień, 2011
wrzesień, 2011
październik, 2011
listopad, 2011
grudzień, 2011
styczeń, 2012
luty, 2012
sierpień, 2012
październik, 2012
listopad, 2012
grudzień, 2012
styczeń, 2013
luty, 2013
marzec, 2013
kwiecień, 2013
czerwiec, 2013
lipiec, 2013
wrzesień, 2013
Ceny mediów w Toruniu

Od dnia 01.04.2011 r. na podstawie Uchwały nr 50/11 Rady Miasta Torunia obowiązują nowe ceny mediów.


Od dnia 01.04.2011 r. na podstawie Uchwały nr 50/11 Rady Miasta Torunia z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. w Toruniu, na terenie miasta Torunia obowiązują następujące ceny: 

 Cena za 1 m3 pobranej wody od 1 kwietnia 2011r.:

Lp.

Wyszczególnienie

cena / stawka

Jednostka miary

Netto

Z VAT

1.

Gospodarstwa domowe i poza przemysłowi odbiorcy wody – WSW
- cena za dostarczoną wodę
- opłata za odczyt wodomierza2,84
4,353,07
4,70zł/m3
zł/odczyt

2.

Poza przemysłowi odbiorcy wody rozliczani na podstawie norm zużycia – WSN
- cena za dostarczoną wodę2,843,07zł/m3

3.

Przemysłowi odbiorcy wody – WPW
- cena za dostarczoną wodę
- opłata za odczyt wodomierza


3,00
4,35


3,24
4,70


zł/m3
zł/odczyt

4.

Przemysłowi odbiorcy wody rozliczani na podstawie norm zużycia – WPN
- cena za dostarczoną wodę3,003,24zł/m3
* Stawka opłaty abonamentowej za odczyt – niezależna od ilości dostarczonej wody opłata za odczyt wodomierza głównego, wodomierza dodatkowego (podlicznika), pobierana za każdy odczytany wodomierz, opłacana w miesiącach dokonania odczytu.


Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków od 1 kwietnia 2011r.:

Lp.

Wyszczególnienie

Cena / stawka

Jednostka miary

Netto

Z VAT

1.

Gospodarstwa domowe i inni odbiorcy usług – ŚZW
- cena za odprowadzone ścieki3,663,95zł/m3

2.

Odbiorcy usług na podstawie pomiaru – ŚPŚ
- cena za odprowadzone ścieki
- opłata za odczyt urządzenia pomiarowego


3,65
4,35


3,94
4,70


zł/m3
zł/odczyt* Stawka opłaty abonamentowej za odczyt – niezależna od ilości odprowadzonych ścieków opłata za odczyt urządzenia pomiarowego ścieków, pobierana za każde odczytane urządzenie pomiarowe, opłacana w miesiącach dokonania odczytu.


O nas Usługi Kontakt<< Wstecz Dodaj nowy komentarz
0 element(y|ów)
Dodaj nowy komentarz
Nazwa*
Tytuł*
Komentarz*
Wpisz kod potwierdzenia przedstawiony na obrazku*
Załaduj ponownie obraz.