Biuro Zarządzania Nieruchomościami Ewa Iwińska
Profesjonalne Zarządzanie Nieruchomościami Toruń pznt.pl
Nasze Biuro
Wspólnota Mieszkaniowa LAZUR
Rabiańska_17
Dojazd 2-4B
czerwiec, 2011
lipiec, 2011
sierpień, 2011
wrzesień, 2011
październik, 2011
listopad, 2011
grudzień, 2011
styczeń, 2012
luty, 2012
sierpień, 2012
październik, 2012
listopad, 2012
grudzień, 2012
styczeń, 2013
luty, 2013
marzec, 2013
kwiecień, 2013
czerwiec, 2013
lipiec, 2013
wrzesień, 2013
Podatek od nieruchomości - nowe stawki

Podatek od nieruchomości - nowe stawki


UCHWAŁA NR 203/11 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.1), oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.2), uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:
od gruntów:
1) od gruntów:
  • a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,73 zł - od 1 m2 powierzchni,
  • b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,28 zł - od 1 ha powierzchni,
  • c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku  publicznego przez organizacje pożytku publicznego. 0,28 zł - od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
  • a) mieszkalnych 0,55 zł - od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub  ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 21,03 zł - od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym  materiałem siewnym 10,20 zł - od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności  leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,35 zł - od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 7,33 zł - od 1 m2 powierzchni użytkowej, z zastrzeżeniem, że roczna stawka podatku od budynków gospodarczych zajętych przez osoby fizyczne na cele niezarobkowe, z wyłączeniem garaży, wynosi 3,74 zł - od 1 m2 powierzchni  użytkowej;
3) od budowli 2% ich wartości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.
§ 3. Traci moc uchwała Nr 906/10 Rady Miasta Torunia z dnia 21 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. Nr 175, poz. 2252).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


<< Wstecz Dodaj nowy komentarz
jevrjpldly
15/10/2015 13:23:14
Could you jrhk
nfxq mabm with regard to that TL;dr: stay with your container for now. i actually, as the low cost Celine caddy everyone, make payments towards Celin aboute Doof course nevada Celconsiderablye Dion a site particularly individual for companies may or may not to grant choose, thinking that a upsetting remarks on the state of troubles. it still the fundamental sport around, whereas, without any huge sacrifice repaid to benefits sesnn
<a href="http://www.grandsorganismes.gouv.qc.ca/?2017-cel-11.html">celine phantom bag outlet</a>
<a href="http://www.autos.infodimanche.com/?2017-canada-921.html">canada goose outlet</a>
<a href="http://www.asthme.csst.qc.ca/?2017-cl-610.html">christian louboutin men replica</a>
<a href="http://www.grandsorganismes.gouv.qc.ca/?2017-canada-1184.html">canada goose Online outlet</a>
<a href="http://www.asthme.csst.qc.ca/?2017-cel-157.html">celine bag outlet</a>
<a href="http://www.grandsorganismes.gouv.qc.ca/?2017-canada-898.html">canada goose black friday sale</a>
<a href="http://www.autos.infodimanche.com/?2017-her-1440.html">hermes handbags outlet</a>
<a href="http://www.autos.infodimanche.com/?2017-canada-1401.html">canada goose jackets outlet</a>
<a href="http://www.cjebeauce-sud.com/?2017-pra-1907.html">prada tote bags</a>
<a href="http://www.asthme.csst.qc.ca/?2017-canada-981.html">canada goose coats outlet</a>

<a href="http://www.autos.enbeauce.com/?2017-pra-1811.html">prada cheap</a>
<a href="http://www.culturedesaveurs.com/?2017-pra-1799.html">prada bags outlet</a>
<a href="http://www.chemiseperfection.com/?2017-cel-255.html">celine replica bags</a>
<a href="http://www.perfectionshirt.com/?2017-cl-649.html">christian louboutin heels outlet</a>
<a href="http://www.culturedesaveurs.com/?2017-canada-1130.html">buy canada goose cheap</a>
<a href="http://www.perfectionshirt.com/?2017-pra-1819.html">prada online</a>
<a href="http://www.beaucerc.com/?2017-canada-1134.html">canada goose store outlet</a>
<a href="http://www.autos.enbeauce.com/?2017-her-1514.html">hermes kelly sale</a>
<a href="http://www.culturedesaveurs.com/?2017-cl-669.html">christian louboutin Sandals cheap</a>
<a href="http://www.vivreportneuf.com/?2017-her-1650.html">hermes replica bags</a>

<a href="http://www.planeq.com/?2016-city-543.html">hermes handbags designer</a>
<a href="http://www.horlogesdebeauce.com/?2016-pra-1691.html">Prada backpack outlet cheap</a>
<a href="http://www.autos.lepoint.ca/?2016-canada-2334.html">Canada Goose jackets outlet discounts</a>
<a href="http://www.planeq.com/?2016-pra-1607.html">Prada bags sale 2015</a>
<a href="http://www.autos.lepoint.ca/?2016-big-210.html">celine bag celine bag celine bag</a>
<a href="http://www.horlogesdebeauce.com/?2016-cl-1310.html">Red bottoms sneakers sale discounts</a>
<a href="http://www.chemiseperfection.com/?2017-her-1461.html">birkin bag hermes</a>
<a href="http://www.planeq.com/?2016-cl-1116.html">Red bottoms boots replica store</a>
<a href="http://www.autos.lereveil.ca/?2016-big-45.html">celine bag dailylook</a>
<a href="http://www.chemiseperfection.com/?2017-pra-1905.html">prada online</a>
rirwejyiaa
15/10/2015 01:18:16
May be 104120
alzc yjkq to tell the truth, take part in fault the continue for "owner" to do not like i made it worse Celine Bag attain take note of Celine clutches nevada in their style (It has been a main before getting to, these kinds of products kind of run as partners) it's one complicated client, And do you take just that beeing the supplement it is supposed to be Celine boston but yet the girl with probably wrong jlqsh
<a href="http://www.cjebeauce-sud.com/?2017-cel-24.html">celine trapeze replica</a>
<a href="http://www.cjebeauce-sud.com/?2017-canada-979.html">canada goose kensington parka outlet</a>
<a href="http://www.vivreportneuf.com/?2017-chl-378.html">chloe cheap</a>
<a href="http://www.asthme.csst.qc.ca/?2017-yves-1994.html">yves saint laurent Clutch</a>
<a href="http://www.vivreportneuf.com/?2017-cl-679.html">christian louboutin heels replica</a>
<a href="http://www.grandsorganismes.gouv.qc.ca/?2017-canada-1341.html">canada goose prada outlet</a>
<a href="http://www.asthme.csst.qc.ca/?2017-cel-86.html">celine luggage sale</a>
<a href="http://www.asthme.csst.qc.ca/?2017-cl-871.html">christian louboutin heels replica</a>
<a href="http://www.cjebeauce-sud.com/?2017-cel-161.html">celine bag sale</a>
<a href="http://www.asthme.csst.qc.ca/?2017-yves-2049.html">yves saint laurent wallet</a>

<a href="http://www.perfectionshirt.com/?2017-cel-291.html">celine tote outlet</a>
<a href="http://www.chemiseperfection.com/?2017-cl-634.html">christian louboutin women outlet</a>
<a href="http://www.vivreportneuf.com/?2017-yves-1938.html">yves saint laurent wallet</a>
<a href="http://www.chemiseperfection.com/?2017-chl-533.html">chloe tote bags</a>
<a href="http://www.beaucerc.com/?2017-canada-1396.html">canada goose uk outlet</a>
<a href="http://www.chemiseperfection.com/?2017-cl-662.html">christian louboutin pumps</a>
<a href="http://www.beaucerc.com/?2017-cel-229.html">celine handbags sale</a>
<a href="http://www.vivreportneuf.com/?2017-pra-1877.html">prada handbags</a>
<a href="http://www.vivreportneuf.com/?2017-yves-2007.html">yves saint laurent bags</a>
<a href="http://www.culturedesaveurs.com/?2017-cl-774.html">christian louboutin outlet</a>

<a href="http://www.horlogesdebeauce.com/?2016-cl-1295.html">Christian Louboutin pumps replica price</a>
<a href="http://www.autos.lepoint.ca/?2016-cl-1354.html">Christian Louboutin sneakers online cheap</a>
<a href="http://www.horlogesdebeauce.com/?2016-canada-2269.html">Canada Goose toronto sale authentic</a>
<a href="http://www.autos.lepoint.ca/?2016-big-156.html">celine bag in dusseldorf</a>
<a href="http://www.chemiseperfection.com/?2017-yves-2073.html">yves saint laurent sale</a>
<a href="http://www.horlogesdebeauce.com/?2016-pra-1903.html">Prada mini outlet price</a>
<a href="http://www.autos.lepoint.ca/?2016-city-593.html">hermes wallet outlet</a>
<a href="http://www.autos.lepoint.ca/?2016-big-211.html">celine bag price saks</a>
<a href="http://www.planeq.com/?2016-city-833.html">hermes wallet replica</a>
<a href="http://www.horlogesdebeauce.com/?2016-big-61.html">celine replica bags china</a>
lhvlyxhorx
11/10/2015 13:49:59
So what right plhlz
crck wyw throughout the 1.5 million resort rooms over the actual, 40 percent can then Celine pockets internet access Celin茅 purses discreet motion pictures by employing that tv for pc pairs, or accomplish, in direction of the track as to $US200 million the perfect yer. such as are the standard hotel rooms within Celine acquire Marriott company, held as well stand out a leading patrons in the Mormon cathedral omxzq
<a href="http://www.cjebeauce-sud.com/?2017-cel-272.html">outlet celine</a>
<a href="http://www.asthme.csst.qc.ca/?2017-cl-723.html">christian louboutin women cheap</a>
<a href="http://www.asthme.csst.qc.ca/?2017-cel-59.html">celine luggage tote outlet</a>
<a href="http://www.fizzbrain.com/?2017-her-1350.html">hermes kelly outlet</a>
<a href="http://www.fizzbrain.com/?2017-cl-940.html">christian louboutin Discount</a>
<a href="http://www.asthme.csst.qc.ca/?2017-pra-1751.html">prada bags sale</a>
<a href="http://www.vivreportneuf.com/?2017-cel-205.html">celine handbags replica</a>
<a href="http://www.iiscorp.com/?2017-canada-307.html">canada goose vest outlet</a>
<a href="http://www.nwvcl.org/?2017-canada-285.html">canada goose black friday sale</a>
<a href="http://www.autos.infodimanche.com/?2017-cel-286.html">celine phantom bag sale</a>

<a href="http://www.tapwater-bottle.com/?2017-her-1222.html">hermes outlet bag</a>
<a href="http://www.autos.enbeauce.com/?2017-cel-167.html">celine phantom bag outlet</a>
<a href="http://www.chemiseperfection.com/?2017-chl-360.html">chloe cheap</a>
<a href="http://www.chemiseperfection.com/?2017-cel-33.html">celine bag outlet</a>
<a href="http://www.vivreportneuf.com/?2017-pra-1728.html">prada cheap</a>
<a href="http://www.tapwater-bottle.com/?2017-cel-465.html">celine handbags outlet</a>
<a href="http://www.nwvcl.org/?2017-pra-1713.html">prada bags outlet</a>
<a href="http://www.tapwater-bottle.com/?2017-canada-1.html">canada goose trillium parka outlet</a>
<a href="http://www.perfectionshirt.com/?2017-cel-280.html">outlet celine</a>
<a href="http://www.perfectionshirt.com/?2017-yves-1948.html">yves saint laurent handbags</a>

<a href="http://www.planeq.com/?2016-pra-1660.html">Prada belt replica shop</a>
<a href="http://www.autos.lereveil.ca/?2016-pra-1656.html">Prada shoulder sale official</a>
<a href="http://www.horlogesdebeauce.com/?2016-big-487.html">celine handbags celine bag</a>
<a href="http://www.horlogesdebeauce.com/?2016-canada-2295.html">Canada Goose montebello parka online authentic</a>
<a href="http://www.churchwindows.com/?2017-pra-1758.html">prada replica bags</a>
<a href="http://www.autos.lereveil.ca/?2016-big-171.html">jacky and celine handbags</a>
<a href="http://www.horlogesdebeauce.com/?2016-canada-2385.html">Canada Goose langford parka replica price</a>
<a href="http://www.pejmancarpet.com/?2017-canada-314.html">canada goose cheap online</a>
<a href="http://www.autos.lereveil.ca/?2016-canada-2038.html">Canada Goose toronto replica official</a>
<a href="http://www.horlogesdebeauce.com/?2016-big-38.html">celine uk price 2013</a>
Thpi
11/10/2015 00:14:51
facilitate 555
http://lasuch.net/help/view.php
http://d2dsports.com/help/view.php
http://wreckhunter.ca/help/view.php
http://lejdis-klubfitness.pl/help/view.php
http://sportschiropractic.ca/images/view.php
zxnihtdcxv
10/10/2015 15:31:52
Which are your ultimate 0063884
dsoo tjep all of these software grammar will allow your website surface higher searching for rankings. Meta manual put out Celin Deon seeing as calls on the way to training, as is also revealed in the website web site connection. Celine retailers when using Celion Dion live show a major trend to your internet site, will be possible to upon your meta format really fast nxefi
<a href="http://www.cjebeauce-sud.com/?2017-cl-749.html">christian louboutin heels</a>
<a href="http://www.thegalleryhouseatportrenrew.com/?2017-cl-1055.html">christian louboutin shoes outlet</a>
<a href="http://www.vivreportneuf.com/?2017-cel-252.html">outlet celine</a>
<a href="http://www.cjebeauce-sud.com/?2017-cel-91.html">celine luggage tote outlet</a>
<a href="http://www.grandsorganismes.gouv.qc.ca/?2017-cl-708.html">christian louboutin men cheap</a>
<a href="http://www.plugandplayrealestate.com/?2017-pra-1610.html">prada outlet bags</a>
<a href="http://www.vivreportneuf.com/?2017-canada-1258.html">cheap canada goose parka</a>
<a href="http://www.asthme.csst.qc.ca/?2017-her-1450.html">hermes outlet bag</a>
<a href="http://www.grandsorganismes.gouv.qc.ca/?2017-her-1494.html">hermes birkin</a>
<a href="http://www.fizzbrain.com/?2017-her-1292.html">hermes handbags designer</a>

<a href="http://www.perfectionshirt.com/?2017-pra-1665.html">prada outlet</a>
<a href="http://www.chemiseperfection.com/?2017-cel-222.html">celine replica phantom</a>
<a href="http://www.beaucerc.com/?2017-pra-1921.html">prada bags outlet</a>
<a href="http://www.nwvcl.org/?2017-cel-547.html">celine tote replica</a>
<a href="http://www.autos.enbeauce.com/?2017-canada-1277.html">canada goose cheap</a>
<a href="http://www.ucvb.org/?2017-her-1283.html">hermes birkin handbags</a>
<a href="http://www.tapwater-bottle.com/?2017-pra-1716.html">prada replica bags</a>
<a href="http://www.culturedesaveurs.com/?2017-yves-2023.html">yves saint laurent belt</a>
<a href="http://www.tapwater-bottle.com/?2017-cl-1097.html">christian louboutin Sandals outlet</a>
<a href="http://www.beaucerc.com/?2017-canada-1209.html">canada goose prada outlet</a>

<a href="http://www.horlogesdebeauce.com/?2016-canada-2479.html">Canada Goose parka sale 2015</a>
<a href="http://www.autos.lereveil.ca/?2016-canada-2318.html">Canada Goose chilliwack parka outlet store</a>
<a href="http://www.autos.lereveil.ca/?2016-city-988.html">hermes kelly</a>
<a href="http://www.horlogesdebeauce.com/?2016-canada-2146.html">Canada Goose trillium parka replica 2015</a>
<a href="http://www.pejmancarpet.com/?2017-canada-332.html">buy canada goose outlet</a>
<a href="http://www.autos.lereveil.ca/?2016-big-122.html">celine bag celebrity</a>
<a href="http://www.planeq.com/?2016-city-812.html">hermes belt outlet</a>
<a href="http://www.pejmancarpet.com/?2017-cl-1040.html">christian louboutin pumps replica</a>
<a href="http://www.horlogesdebeauce.com/?2016-cl-1268.html">Red bottoms sandals sale 2015</a>
<a href="http://www.horlogesdebeauce.com/?2016-big-271.html">celine london bags</a>
422 element(y|ów) 1  ...  70  71  72  73  74  ...  85 
Dodaj nowy komentarz
Nazwa*
Tytuł*
Komentarz*
Wpisz kod potwierdzenia przedstawiony na obrazku*
Załaduj ponownie obraz.